Usługi w zakresie kadr i płac oraz ZUS

Nasza oferta obejmuje pełen zakres obsługi kadrowo-płacowej małej, średniej i dużej firmy. Zależnie od potrzeb i oczekiwań Naszych Klientów:

  • prowadzimy akta osobowe pracowników,
  • przygotowujemy listy płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
  • sporządzamy deklaracje rozliczeniowe na potrzeby ZUS i PFRON,
  • wyliczamy zaliczki na podatek dochodowy i składki ZUS wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji,
  • obsługujemy zmiany kadrowe w przedsiębiorstwie – zgłaszanie nowych i wyrejestrowywanie byłych pracowników,
  • sporządzamy roczne deklaracje PIT-4R i PIT-11,
  • prowadzimy ewidencje: wynagrodzeń, wykorzystanych urlopów i czasu pracy pracowników,
  • przygotowujemy raporty RMUA.

Wszystkie usługi świadczymy w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dzięki czemu Nasi Klienci mają gwarancję, że ich dokumentacja kadrowo-płacowa jest prowadzona prawidłowo. Obok obsługi kard i płac oferujemy również stałe doradztwo w zakresie wyboru najoptymalniejszych z perspektywy pracodawcy rozwiązań kadrowo-płacowych.