Usługi podatkowe

Nasi eksperci zajmują się również bieżącą obsługą zagadnień podatkowych – CIT, PIT, VAT. W ramach usługi zapewniamy:

  • bieżącą informację na temat zmian w przepisach podatkowych, które są istotne z perspektywy działania danej firmy,
  • pomoc formalną i merytoryczną w przypadku kontroli podatkowych,
  • stałe doradztwo w zakresie rozwiązywania wszelkich problemów związanych z zagadnieniami podatkowymi w przedsiębiorstwie.